ستاره پیشین رم تاکید کرد همجنس بازی در فوتبال ممنوع است و ابراز تاسف کرد که برخی بازیکنان احساسات خود را در انظار عمومی بروز می دهند.

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از سایت ساکرنیوز، دامیانو توماسی رییس اتحادیه بازیکنان فوتبال ایتالیا با اشاره به اینکه هم جنس بازی، تابو محسوب می شود، به بازیکنان توصیه کرد تا احساسات خود را در انظار عمومی کنترل کنند!


ستاره پسشین رم معتقد است که بازیکنان نباید اینگونه احساسات خود را بروز دهند چرا که برای انها دردسر درست می کند و باعثشرمندگی می شود.


وی گفت: هم جنس بازی در فوتبال ممنوع است. ممکن است در سایر رشته ها هم اینگونه تابوها وجود داشته باشد، اما در فوتبال بیشتر است. شرم آور است که بازیکنی احساسات خود را در ملا عام بروز دهد.