به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار یکی از مهمترین دلایل این برخوردها و اختلافات نبود شبکه ای تخصصی برای ورزش و رسیدگی به حاشیه های آن است. در این بین بیش از همه عادل فردوسی پور بود که با اهالی فوتبال درگیر شد و انتقادات بسیاری علیه وی مطرح شد. فردوسيپور بيگمان پرونده قطوري از تنشهاي جور واجور را در يك دهه گذشته براي خودش فراهم كرده است و در اين حوزه، هيچ كس به گرد پاي او هم نخواهد رسيد. درگیری های عادل خود فردوسيپور بارها اعلام كرده رابطهاش با علي دايي، چيزي شبيه به اين منحني سينوسي بوده است! آنها تا به حال اختلافات فراواني با يكديگر داشتهاند، با اين حال بدون ترديد عميقترين شكافها بين شهريار و عادل زماني پيش آمد كه فردوسيپور به عنوان گزارشگر اعزامي به آلمان، در جريان گزارش مسابقات جام جهاني 2006 به انتقادات بيپروا از دايي پرداخت و حتي مصاحبه جنجالياش با كاپيتان سابق تيم ملي را پخش نكرد. آخرين نفري كه با عادل درگير شد، امير قلعهنويي بود؛ مردي كه احتمالا به خاطر گذر از بحران نتايج ضعيف سپاهان، ترجيح داد خيلي ناگهاني اعلام كند ديگر تا آخر عمرش حاضر نيست با دوربين نود مصاحبه كند! ماجراهاي درگيري عادل فردوسيپور و محمد مايليكهن هم از آن دست پروندههايي است كه به يكي، دو مورد ختم نميشود، اما در آخرين فقره از اين دست منازعات، محمد مايليكهن با كنايه شديد به كمبودهاي برنامه نود مدعي شد ميتواند شش ماهه يك صدا و سيما احداث كند! مشاجره عادل با مسوولان سازمان تربيت بدني در دولت نهم هم از آن دست پروندههاي عجيب و غريبي بود كه برنامه نود را تا آستانه تعطيلي پيش برد. يكي از بحث برانگيزترين جدلهاي به وجود آمده توسط عادل فردوسيپور، به مناقشه او با هواداران تراكتورسازي مربوط ميشود؛ آنجا كه پس از مسابقه SMS تعيين پرطرفدارترين تيم ايران و رسيدن تراكتوريها به حدنصاب 10 درصد، اين نتايج مورد پذيرش تبريزيها قرار نگرفت و به فحاشي گسترده عليه عادل و حاشيه بازي فصل گذشته تيمهاي تراكتورسازي و مقاومت سپاسي انجاميد. در راستاي همين جدال بود كه فراز كمالوند هم از دوران همكارياش با عادل فكت آورد و ناگهان افشا كرد. فردوسيپور يك پرسپوليسي دو آتشه است! اين پرونده هم البته با شعر معروف ياتماز عدالت پرچمي عادل، ختم به خير شد.