به گزارش افکارنیوز،

نویر که مدتی پیش از ناحیه پای چپ دچار مصدومیت شده و احتمالا تا آغاز سال 2018 از میادین دور است، اعتراف کرد که در گذشته همین اتفاق بر پای راست او نیز رخ داده است.

نویر گفت: "زمانی که در سال 2008 برای شالکه بازی می کردم همین مصدومیت برای پای راستم ایجاد شد و از آن مقطع یک پلاتین در پای من قرار دارد که من هیچ مشکلی با آن نداشته و احساس کاملا خوبی نسبت به این موضوع دارم.

من از طرفداران استفاده از پلاتین هستم، البته تا زمانی که به شما اجازه می دهد تا حرفه خود را ادامه دهید و این موضوع از غیبت های غیر ضروری شما در میادین ورزشی جلوگیری می کند."