به گزارش افکار به نقل از ایسنا منطقه آذربايجان شرقي، مطفري و ترکي در نامه خود به اين نکته که صحنه هاي مشکوک داوري در اسکوربورد ورزشگاه نشان داده مي شود، اشاره كرده و آن را باعث تحريک تماشاگران عليه داور عنوان كردند. مسعود عنايت رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال در اين خصوص گفت: «ما از تبريزي ها خواستيم از يک کارشناس داوري براي مانيتورينگ تصاوير پخش شده از اسکوربورد استفاده کنند؛ اين طوري داوران نمي توانند زير فشار وحشتناک به کار شان ادامه بدهند. » عنايت اين درخواست خود را به صورت رسمي به سازمان ليگ و هيات فوتبال استان آذربايجان شرقي اعلام کرده تا شرايط را تغيير دهند.