در اين بخش اطلاعاتي شامل شهر ميزبان توکيو، استاديوم ملي، بليت فروشي، رسانه ها، و شبکه هايي که اين بازي را پوشش مي دهند وجود دارد. همچنين لوگو بازي در اين صفحه در دسترس خواهد بود. در فينال ذوب آهن اصفهان و سئونگنام ايلهوا کره جنوبي براي قهرماني به ميدان خواهند رفت. قيمت بليت ها نيز به ترتيب 4500 ين ( معادل 57 هزار تومان) ، 3000 ين ( 38 هزار تومان) ، 2000 ين (25 هزار تومان) تعيين شده است و فروش بليط از روز 25 شهريور - 16 سپتامبر آغاز شده است