به گزارش افکارنیوز،

در آن سو هواداران هنوز از ماجرای طارمی دلخورند و انتظار نداشتند او هم به خودش لطمه بزند و هم به پرسپولیس.

طارمی حالاحالاها محروم است و طبعاً در شهرآورد تهران هم حضور نخواهد داشت.