به گزارش افکارنیوز،
مهدی طارمی با وجود اینکه در سال های اخیر یکی از ارکان موفقیت تیم پرسپولیس بوده دو مرتبه مورد انتقاد شدید هواداران قرار گرفت. یکبار به خاطر ترک ناگهانی تیم پرسپولیس و حضور در تیم ریزه اسپور و یک بار هم به خاطر محرمیت چهار ماهه از سوی فیفا.