علي كفاشيان در سفري يك روزه وارد مشهد شد. وي به منظور بازديد از ساختمان در حال احداث هيات فوتبال خراسان رضوي و برگزاري جلسه با اعضاي کميته‌هاي هيات فوتبال استان خراسان رضوي به مشهد رفت.