سرویس ورزشی افکار نیوز - اين حلق جناب عزيزمحمدى دچاراشكال فنى شد از بس كه گفت فوتبال ايران با خطر كاهش سهميه درليگ قهرمانان آسيا مواجه است واحتمال دارد كه اگر نتوانيم استانداردهاى مدنظر AFC را پياده كنيم؛ درسال ۲۰۱۳ با فوتبال آماتور درجهان توپ گرد شنـاختـه شـويـم.امـا كـو گـوش شنوا ؟!

به گزارش سرویس ورزشی افکار نیوز، همه آقایان مدیرعامل باشگاههاى ورزشى که تیم فوتبال درسطح اول لیگ دارند، اینگونه صحبت ها و هشدارهاى رییس سازمان لیگ برتر را شوخى پنداشته و بى تفاوت از کنار آن مى گذاشتند. حالاهم که حقیقت تلخ کاهش سهمیه ایران عیان شده؛ بیانیه پشت بیانیه ومصاحبه که من نبودم، من نبودم. این باشگاه مقصراست و آن مدیرباید چنین مى کرد و چنان؛ که نکرد، پس اومقصر است.

دور باطلى که نتیجه اى در برنخواهد داشت و به غیراز تلف کردن وقت وجنجال وحاشیه، حاصل مفیدى ندارد. دراین خصوص شکى نیست که مسئولیت مستقیم رخداد اخیرمتوجه فدراسیون فوتبال است واین نهاد باید پاسخگوى افکارعمومى بوده وباشگاه هاى متخلف و مدیران سهل انگار را با جدیت موأخذه نماید؛ هرچند چنین رفتار و فرهنگ سازمانى درحد واندازه شخصیت فدراسیون کنونى ومدیران آن نیست و این، انتظاربیهوده اى است.

آرى؛ شایسته است به جاى تخریب یکدیگر و رفع مسئولیت ازخود، آگاهانه وبا نگاهى کارشناسى از نتایج ارزیابى ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا که سند ارزشمندى به شمار مى آید وچالش ها واشکالات را هویدا ساخته، نهایت بهره را برده و رفع اشکالات مورد نظر AFC دردستورکار قرارگیرد.

درگزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا که از بین ۱۱کشور تحت مطالعه در رتبه هشتم قرار گرفته ایم، درسازماندهى، استاندارد فنى، مقیاس تجارى، استادیوم وباشگاه وضعیت مطلوبى پیش روى ما ترسیم نشده وعمده نمراتى که از تراز و کارنامه فدراسیون ایران کسر شده، دراین حوزه ها بوده است. درمقابل، فقط در بخش زیرساخت ها وعدم دخالت دولت توانسته ایم تمام امتیازات را بدست آوریم که این موضوع هم جاى جشن و پایکوبى و درعین حال تعجب و شگفتى ندارد، چراکه تمام کشورها از این دو استاندارد امتیاز کامل کسب کرده اند.

جان کلام اینکه؛ تحلیل گزارشAFC و چاره جویى پیرامون رفع اشکالات، بحثمفصل تر ومحتوایى است که در این مقال نمى گنجد، اما شایسته است که مدیران فدراسیون، سازمان ها وهیأت هاى وابسته به این نهاد، گزارش یادشده را به عنوان هشدارى جدى تلقى کرده و در راستاى افزایش امتیاز ایران در گزارش گیرى هاى بعدى و سنوات آینده اقدام کنند.

در ميان صحبت هاى على فتح الله زاده،مديرعامل باشگاه استقلال نكاتى مطرح مى شود كه او به شوخى بر زبان مى آورد،اما جاى تأمل و تفكر دارد:"اومى گويد اشكالات كنفدراسيون فوتبال آسيا با ۱۰۰ ميليون تومان هزينه رفع مى شود،اشتراك ورودى تماشاگران با خبرنگاران،مديا تريبون وميكسد زون اتاق خبرنگار و رسانه."به اين موارد بايد تراز مالى باشگاه تراكتورسازى و اشتباه مس سرچشمه در ارسال اسامى بازيكنانش را نيز اضافه كرد؛البته فتح الله زاده راست مى گويد،پس چرا تا به حال اين اشكالات سطحى رفع نشده است؟پاسخى به غيراز"كج سليقگى" مى توان براى اين سئوال پيدا كرد؟