به گزارش قدس، مسئول سالن بانوان مجموعه ورزشی آزادی گفت: متاسفانه طبق دستور عباسی، وزیر وزارت ورزش و جوانان سالن بانوان تا مرداد سال آینده به فدراسیون کشتی واگذار شد.

هاجر نجاتی زاده افزود: بسیار جای تاسف دارد که هیچ از مسئولان بخش بانوان در خصوص این موضوع و واگذاری تنها سالن اختصاصی دختران ورزشکار مقابل مسئولان عکس العمل نشان ندادند این قضیه ظلم بزرگی به ورزش بانوان است.

نجاتی زاده تصریح کرد: اقدامات ضرب الاجلی بود و هم اکنون تعداد محدودی از افراد از این قضیه مطلع هستند.