به گزارش افکارنیوز،

سعید مظفری زاده  گفت: مدتی بود که در ایران نبودم، به همین خاطر پس از بازگشت برای تجدید دیدار با دوستان به نمایشگاه مطبوعات آمدم.

وی افزود: بحث ناراحتی که بین بازیکنان و مربیان با داوران در زمین می شود امری طبیعی و همیشگی است که تا فرهنگ سازی نشود این برخورد ها در داخل و خارج از زمین وجود خواهد داشت.

مظفری زاده ادامه داد: تاریک ترین موضوع در داوری دستمزد آنها است که در 5 سال گذشته هیچ تغییری نکرده و با توجه به وضعیت موجود فدراسیون از داوران سوء استفاده می کند،داوران که با عشق در حوزه خود فعالیت می کنند به حقشان نمی رسند.

کارشناس داوری اظهار داشت: از مسوولان رده بالا تا کمیته داوران همه حق داوران را نادید گرفته اند و هیچ کاری برای آنها انجام نمی دهند.