به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار در حالیکه پرونده اتهامی مسئولان فدراسیون جودو در جعل هویت جودوکاران نوجوان کشته شده در سقوط هواپیمای توپولف شرکت هواپیمایی کاسپین در اطراف قزوین که منجر به افشا ی تقلب گردید پس از گذشت یکسال و نیم، مسکوت مانده بود دادگاه در رایی دوتن از منتقدان و افشاکنندگان این رسوایی ورزش کشور را بدلیل نشر اکاذیب محکوم به حبس نمود.

این در حالی است که این قضیه دارای نکات ویژه ای است که در زیر به آنها اشاره می شود.

۱ - پرونده اتهامات مسئولان جودو پس از ۱۰ ماه مسکوت ماندن در خردادماه سال جاری به دادیاری دوم خرم آباد ارسال گردید که تاکنون خبری از رسیدگی منتشر نشده است.

۲ - حق بیمه کامل به کلیه مجرمان کشته شده پرداخت گردیده است.

۳ - در حالیکه مسئولان سازمان بازرسی کل کشور بدفعات در سال گذشته پس از تشکیل و بررسی هیئت بازرسی وقوع جعل هویت جودوکاران کشته شده را تایید نموده و آشکارا سخن از تخلف مدیریتی بمیان آورده بودند دادگاه جعل هویت را افترا ندانسته ولی آنرا نشر اکاذیب دانسته و افشاگران جعل هویت را محکوم نموده است.


۴ - کارشناسان حقوقی محکومیت منتقدان جودو را به اتهام نشر اکاذیب در حالیکه منتقدان مذکور از اتهامات افترا و توهین تبرئه شده اند زیر سئوال برده اند. زیرا جعل هویت عنوان مجرمانه و عنوان اتهامی آن افترا میباشد.
بنابراین گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حال پیگیری صدور این رای میباشد . برای دریافت فایل دادنامه می توانید به فایل ضمیمه همین صفحه مراجعه نمایید.