به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده درباره دیدار پرسپولیس و استقلال گفت: در مجموع دربی خوبی برگزار شد، اما برخی از اتفاقات هم در آن افتاد که ناخوشایند بود و به همین دلیل برای این اتفاقات تشکیل پرونده داده ایم که شامل فحاشی های طرفداران دو تیم، پرتاب سنگ و اشیا به بازیکنان دو تیم و در نهایت درگیری که میان علی کریمی و رئیس سازمان لیگ پیش آمد، است.

حسن زاده ادامه داد: منتظر گزارش بازی هستیم تا به این موارد رسیدگی کنیم. البته تخلفات در دربی ۷۳ به اندازه ای نبوده که بخواهیم محرومیت یا کسر امتیاز را در نظر بگیریم.

وی درباره درگیری علی کریمی و عزیز محمدی گفت: در رسانه ها عکس هایی دیده ایم و مصاحبه های از علی کریمی خوانده ایم که درگیری علی کریمی و عزیز محمدی را نشان می دهد. من خودم ناظر ویژه انضباطی دربی بودم و این اتفاق ناخوشایند را هم دیدم. در این باره تشکیل پرونده می دهیم و پس از آن که گزارش بازی در این باره برسد، علی کریمی را احضار خواهیم کرد و در صورت وقوع تخلف مطمئنا علی کریمی با جریمه روبرو خواهد شد چرا که در آیین نامه انضباطی توهین و حمله به مقامات فدراسیون و سازمان لیگ جرایمی دارد و علی کریمی هرگز از این قاعده مسثنی نخواهد بود.