به گزارش افکارنیوز،

جالب اینکه با وجود نقشی که شفر برای حسین حسینی در تیمش در نظر گرفته هرگز مهدی رحمتی را فراموش نکرده و هر اندازه که با حسینی جلسه برگزار کرده با رحمتی نیز در ارتباط بوده و با او نیز جلسه برگزار کرده است.

شفر در پایان تمرین روز یکشنبه برای زمان قابل توجهی در جلسه ای با مهدی رحمتی حاضر شد و امروز نیز با حسین حسینی دروازه بان شماره یک این روزهای تیمش جلسه برگزار کرد.