به گزارش افکارنیوز،

در حالی که باشگاه توحید بوشهر برای دریافت حق آموزش مهدی قائدی شکایتی را از باشگاه استقلال و ایران جوان بوشهر به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ارائه کرده بود و شنیده می شد که باشگاه استقلال به پرداخت حق آموزش 2 ساله این بازیکن به باشگاه توحید محکوم شده است اما این موضوع توسط مسئولان کمیته تعیین وضعیت بازیکنان تکذیب شد.

وثوق احمدی رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان درباره اینکه آیا باشگاه استقلال نسبت به حق آموزش قائدی محکوم شده است یا خیر گفت: چنین موضوعی صحت ندارد چرا که هنوز حکمی صادر نشده  و قرار است تا یک هفته دیگر در این باره تصمیم و حکم لازم صادر شود.

او ادامه داد: مکاتبات لازم را پس از شکایت با 2 باشگاه استقلال و ایران جوان بوشهر انجام دادیم که در نهایت باشگاه استقلال جواب لایحه را داد و این در حالی است که باشگاه ایران جوان بوشهر هنوز اقدامی نکرده است .به هر ترتیب پس از بررسی های لازم رأی را صادر می کنیم.