به گزارش افکارنیوز،

در حالی که باشگاه پرسپولیس گفته بود شکایتی از سوی این بازیکن دریافت نکرده، ر ئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان گفت :بنسون از تیم پرسپولیس شکایت کرده و نامه این شکایت در فدراسیون فوتبال موجود است و یک نسخه از آن هم برای تیم پرسپولیس ارسال شده است.