به گزارش افکارنیوز،

محمد نوری سخنگوی کمیته فنی استقلال در این خصوص می گوید: باشگاه ذوب آهن پیشنهادی به ما نداده است. تازه می شنوم و فکر نمی کنم چنین اتفاقی از سوی باشگاه ذوب آهن افتاده باشد.

نوری همچنین درباره وضعیت شهباززاده گفت: سجاد شهباززاده بازیکن خوبی است که فقط باید آماده شود. او بعد از مصدومیت هنوز به مرز آمدگی صد در صد نرسیده است. توانایی های شهباززاده در سال های گذشته کاملا مشخص بوده است و من فکر می کنم او اولین گل را که بزند، موتورش روشن می شود.