به گزارش افکارنیوز،

شکایت علی دایی از باشگاه پرسپولیس همچنان به بن بست برخورده و کمیته استیناف برای قطعی کردن رای کمیته انضباطی علیه پرسپولیس در انتظار مدارک تازه از سوی این باشگاه است. اخباری مطرح شده بود که کمیته تعیین وضعیت نیز در این پرونده نقش آفرینی می کند. 

در این ارتباط، روزبه وثوق احمدی رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به ما گفت: «از آنجا که تشکیل پرونده شکایت دایی از پرسپولیس به قبل از تشکیل کمیته تعیین وضعیت در فدراسیون برمی گردد، این پرونده به ما ربطی پیدا نمی کند و کمیته استیناف در حال حل مشکل است.» 

وثوق احمدی همچنین گفت: «آن طور که من شنیده ام کمیته انضباطی حکم خود را صادر کرده و کمیته استیناف نیز این رای را تائید کرده است اما باشگاه پرسپولیس طبق ماده 51، روند پرونده را متوقف کرده تا مدارک جدید خود برای دفاع را به استیناف ارائه بدهد. اگر باشگاه بتواند مدارک جدید بدهد، بار دیگر رای بازبینی شده و مورد بررسی قرار می گیرد، در غیر این صورت رای قبلی پا برجا خواهد بود اما در مجموع، این پرونده از دایره اختیارات کمیته تعیین وضعیت خارج است.»