به گزارش شبکه ایران، پزشکان اضطراب بالا را دلیل اصلی ناراحتی قلبی کورش باقری عنوان کردهاند. باقری طی چند روز گذشته زیر نظر پزشک متخصص قلب، آزمایشهایی چون تست ورزش، اکو و اسکن قلب را نیز انجام داده است تا هر چه زودتر تحت مداوا قرار گیرد.

سرمربی تیمهای ملی وزنه برداری در حالی تحت آزمایشهای پزشکی قرار گرفته که طی ماههای آتی مسابقات مهمی چون المپیک ۲۰۱۲ لندن، رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان و مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا را پیش روی خود دارد.