به گزارش ورزش 3؛روزنامه مارکا در گزارشی به این نکته اشاره کرده که داوید ویا به فکر جدایی از بارسلونا افتاده است. طبق گزارش منتشره در این روزنامه مادریدی، این طور به نظر می رسد که دوران حضور ویا در بارسا به سر آمده واین درحالی است که هنوز دوسال از پیوستن او به تیم کاتالان نمی گذرد.

طبق این گزارش به نظر می رسد که ویا در بازار نقل و انتقالات تابستانی از بارسا جدا شود.

بارسلونا دوسال پیش با پرداخت مبلغی درحدود ۴۰ میلیون یورو داوید ویا را به خدمت گرفت. او قراردادی ۴ ساله را با بارسا به امضا رساند و البته سال پنجم قراردادش به صورت مشروط بود و در ازای هر یک از این سالها دستمزد خالص سالانه ۷ میلیون یورو دریافت می کند.

ولی گویا ویا از کمرنگ شدن نقشش در تیم کاتالان راضی نیست و به فکر جدایی از بارسا افتاده. در صورتی که او پیشنهادی جنجالی دریافت کند، ممکن است در بازار زمستانی بارسا را ترک کند و در غیر این صورت در بازار نقل و انتقالات تابستانی از این تیم جدا خواهد شد

به نظر می رسد که آینده این ستاره اسپانیایی در انگلیس خواهد بود؛ تیمهایی مثل چلسی، لیورپول و استون ویلا بی صبرانه منتظر خرید او هستند. گویا لیورپولی ها تمایل زیادی برای جذب او دارند و البته قدرت مالی در اختیار چلسی است.