به گزارش خبرآنلاین ، تعدادی از اعضای جامعه داوری یزد، اعلام کردند به دلیل ناکارآمدی مسئول واحد داوران استان، دیگر حاضر نیستند با هیات فوتبال همکاری کنند و موقتا اعتصاب می کنند.
در این نامه حتی ذکر شده که سال گذشته برخی از مسئولان هیات فوتبال این استان یکی از داوران را به باد کتک گرفته اند.
آنها همچنین ذکر کرده اند در تست های آمادگی سال گذشته کشوری، مسئولان هیات فوتبال این استان، دست به زد و بند و تقلب زده اند.