به گزارش افکارنیوز،

پندار خمارلو درباره ورود بازرس ویژه وزارت ورزش و جوانان به این پرونده اظهار داشت: در جریان این موضوع نیستم و نمی دانم این موضوع صحت دارد یا نه. به هر حال فکر می کنم در دوره مدیریتی قبلی و فعلی، روند باشگاه سیر طبیعی خودش را طی کرده است و همگی از سلامت مدیران پرسپولیس اطمینان کامل دارند.

وی درباره خبرهای مطرح شده در خصوص جریمه باشگاه پرسپولیس درمورد پرونده آنتونی گولچ با بیان مطلب فوق، گفت: این موضوع را معاونت حقوقی باشگاه بطور کامل در جریان است. یادم می آید زمانی که گولچ می خواست از ایران برود به او اعلام کردیم به باشگاه مراجعه کند و حقوق معوقه اش را دریافت کند. اما او به باشگاه نیامد و همین موضوع هم باعث شد تا شکایتی را به دلیل عدم حضورش در تمرینات تیم تنظیم کرده و به فیفا ارسال کنیم.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: درباره این پرونده نیز مستنداتی از ما خواسته شد که آنها را ارائه کردیم اما فکر می کنم هنوز هیچ حکم قطعی مبنی بر محکومیت باشگاه پرسپولیس نرسیده است. دلیل زمان‌بر شدن این پرونده هم به خاطر شکایتی است که هر دو طرف از یکدیگر داشته اند.