به گزارش افکارنیوز،

در حالی که بازیکنان تیم پرسپولیس در هتل آکادمی مستقر بودند اما جلسه فنی آنها در هتل المپیک برگزار شد.   حضور بازیکنان پرسپولیس در هتل المپیک با حضور بازیکنان استقلال که برای صرف نهار به هتل المپیک آمده بودند همزمان شد.  همزمانی حضور بازیکنان پرسپولیس و استقلال باعث شد تا برخی از آنها با یکدیگر دیدار داشتند باشند و برای لحظاتی با هم دیگر صحبت کنند.