به گزارش افکارنیوز،

جوانان آتش نشانی سال ۱۳۷۱ مهرداد میناوند (نفر اول از چپ) با لباس شخصی