به گزارش افکارنیوز،

با توجه به انتقال مهدی قائدی از باشگاه ایرانجوان بوشهر به استقلال در این میان آبی پوشان متعهد بودند تا هزینه انتقال این بازیکن را به باشگاه مربوطه پرداخت کنند که البته این امر صورت نگرفته و به همین منظور مدیران بوشهری شکایتی را علیه استقلال ترتیب دادند.

از طرفی شنیده می شود با توجه به اخطارهایی که مسئولان باشگاه ایرانجوان بوشهر بارها درباره تسویه حساب  به باشگاه استقلال داده بودند اما مدیران آبی پوش نسبت به تسویه پول رضایت‌نامه مهدی قائدی که رقم آن 100 میلیون  تومان است اقدام نکردند و همین موضوع باعث شده تا باشگاه بوشهری از آبی ها شکایت کند.

به این ترتیب به گوش می رسد باشگاه ایرانجوان بوشهر مدارک مربوط به تعهد باشگاه استقلال مبنی بر پرداخت 200 میلیون تومان برای انتقال مهدی قائدی را در اختیار وکیل خود قرار داده اند تا بدین ترتیب این فرد تا از باشگاه استقلال شکایت کند.