به گزارش افکارنیوز،

در سال جام جهانی، منتظری مصدوم شد و حالا تصور می کند به اندازه کافی از دیگر بازیکنان عقب افتاده و به همین دلیل، تصور می کند نیمکت نشینی او را عقب تر هم می اندازد. وینفرد شفر در حال حاضر به ترکیب ایده آل دفاعی تیمش رسیده و قصد ندارد به آن دست بزند. به هر حال تیمی که هفته ها گل نخورده، به ترکیب دفاعی اش دست نمی زند. این خبر خوبی برای منتظری نیست. در حال حاضر شفر به زوج چشمی-حسینی در قلب دفاع ایمان دارد و در حالت عادی پژمان در بازگشت باید نیمکت نشین آنها باشد. شنیده می شود اگر وضعیت این شکلی بماند، منتظری هم تمایلی برای ماندن نخواهد داشت.