به گزارش افکارنیوز، سرتن چوک دستیار برانکو در پستی اینستاگرامی نوشت: با افتخار بیان می کنم که در 2فصل گذشته بخشی از این باشگاه بودم، تشکر از بازیکنان برای نتایج عالی؛ طرفداران برای پشتیبانی منحصر به فرد و کارد فنی برای کار گروهی.