به گزارش افکارنیوز،

امیر عابدینی ، درباره اینکه طارمی خسارت زیادی به باشگاه پرسپولیس زده است، اظهار کرد: فکر می کنم هدایتی پول رضایت نامه طارمی را داده است و اینکه این بازیکن این پول را در کجا مصرف کرده است، اطلاع ندارم.

او ادامه داد: مسئولان پرسپولیس هزینه هایی متحمل شده اند تا محرومیت باشگاه و طارمی لغو شود. به هر حال باشگاه به صورت قانونی می تواند درخواست خسارت از طارمی کند تا هزینه های خود را جبران کند.

عابدینی تصریح کرد: طارمی مدتی بازی نکرده و باشگاه پرسپولیس هزینه هایی برای این بازیکن کرده و برایش وکیل گرفته است. براین اساس طارمی باید ضرر و زیان های وارد شده به باشگاه را جبران کند.

مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس درباره دخالت رئیس جمهور در حل مشکل طارمی بیان کرد: این موضوع در فوتبال روز دنیا رخ می دهد که یک رئیس جمهور در مورد مسائل ورزشی از طریق رایزنی مشکل را برطرف می کند. پوتین رئیس جمهور روسیه به طور مستقیم وارد مسائل فوتبال می شود. به هر حال ورزش باعث شادابی و طراوت یک جامعه می شود و مسئولان اجرایی کشور به مسائل ورزشی از جمله فوتبال ورود می کنند.

او درباره نحوه لباس پوشیدن نامناسب طارمی بیان کرد: من اطلاعی از این موضوع ندارم اما شاید سلایق باشگاه پرسپولیس تغییر کرده است که یک بازیکن با لباس نامناسب در باشگاه حاضر می شود.