به گزارش افکارنیوز،

خودروی خورخه سمپائولی سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین به دلیل سرعت غیر مجاز توسط پلیس متوقف شد.

هنگامی که پلیس قصد بازرسی خودرو را داشت،متوجه شرایط غیر عادی سمپائولی شد و از او خواست تا از ماشین پیاده شود.

خورخه سمپائولی

مربی تیم آرژانتین که به دلیل مصرف مشروبات الکلی حالت عادی نداشت از پیاده شدن امتناع و به شروع به فحاشی به پلیس کرد.

گفته می شود پلیس وی را بازداشت نکرده است و موضوع  با تذکر جدی پلیس پایان یافته است.