به گزارش افکارنیوز،

زیدان در اقدامی مورینیویی، تصمیم گرفت کوواچیچ را از ابتدا در ترکیب ثابت بگذارد و ایسکو را روی نیمکت نشاند. در واقع او به جای بالاتر بردن بار قنی تیمش، سعی داشت کمربند میانی تیمش را قوی تر کند. دستورات کوواچیچ در زمین به تعقیب مسی و خراب کردن بازی او محدود می شد.

شبکه گل تی وی امروز تصویری از بازی نشان داد که در آن زیدان، کوواچیچ را به کنار زمین فراخوانده و ضمن تشویق او می گوید:«همینطور مسی را در همه جای زمین تعقیب کن»؛ فرمانی که کار دست رئال داد و به سود سوارز تمام شد.

در صحنه گل اول بارسا، کوواچیچ در میانه زمین بین تعقیب مسی یا گرفتن توپ از راکیتیچ مردد شد و همین تعلل چند ثانیه ای در نهایت باعث شد تا سوارز بارسا با پیش بیندازد.