به گزارش افکارنیوز،

این روزها اخبار مربوط به جدایی طارمی از پرسپولیس تبدیل به بحثی داغ میان پرسپولیسی ها شده است.

حمید درخشان در این خصوص گفته است: این سوالی است که خود مهدی طارمی باید پاسخ دهد و من نمی توانم راجع به ایشان صحبت کنم. به نظرم باید مشورت کند و بهترین تصمیم را بگیرد.