به گزارش افکارنیوز،

برزای هنوز وضعیت نامشخصی در ترکیب استقلال دارد و شفر او را محک می زند تا جایگاهش را در ادامه راه در استقلال پیدا کند.

اوجگیری استقلال در هفته های گذشته باعث شد کمتر به برزای بازی برسد هر چند باید در نظر گرفت با توجه به حضور تعداد زیادی بازیکن آماده در استقلال فعلی شرایط سختی برای حضور در ترکیب اصلی آبی پوشان وجود دارد.