به گزارش افکارنیوز،

کمیته تعیین وضعیت بازیکن فدراسیون فوتبال پس از بررسی مدارک و مستندات دعوی مطالبه وجه عبدالله کرمی قلعه طوقی به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان ، به شرح زیر رای داد:

باشگاه سپاهان محکوم به پرداخت مبلغ ۵/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۵۸۵ میلیون تومان) بابت قرارداد فصل های ۹۴-۹۳ و ۹۵-۹۴  و ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ (۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) بابت هزینه رسیدگی در حق عبدالله کرمی.

رای صادره در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد . ضمنا در صورتی که در مهلت ۳۰ روز پس از ابلاغ رای باشگاه محکوم ، مبادرت به پرداخت وجه فوق و کسب رضایت خوانده نکرده باشد، پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال می شود.