به گزارش افکارنیوز،

در سال 94 مصاحبه ای از امامعلی حبیبی کشتی گیر قدیمی مازندرانی  منتشر شد که به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی قسمتی از این مصاحبه را دوباره می خوانید.

حبیبی یکی از حریفان تختی در کشتی بود و بارها با یکدیگر سرشاخ شدند. ببر مازندران درباره اسطوره کشتی ایران می گوید:«من زنده هستم و دارم واقعیت را می گویم. تختی نزدیکترین دوست من بود. من و تختی 12 سال با هم زندگی کردیم و من با تختی هم کشتی گرفتم و در 2 دقیقه و 40 ثانیه ضربه اش کردم. در سالن کشتی دارالفنون.شاهد کشتی ما هم عباس زندی بود.پهلوان زندی را همه می شناسند. او قهرمان قهرمانان کشتی ایران بود.

رابطه ما هم برخلاف آنچه که مردم می گفتند خوب و صمیمی بود. چرا این طور نباشد؟ تختی مرد بود.من هیچوقت در 12 سالی که با تختی زندگی کردم هیچ رفتار ناشایست از او ندیدم. برای همین رفتارش هم مردم دوستش داشتند. تختی همیشه به عنوان یک بزرگتر برای ما محترم بود و رابطه برادرانه داشتیم. خدابیامرزدش.»