به گزارش افکارنیوز،

کریم باقری در تمرین پرسپولیس برای فرار از سرما به این شکل درآمد.