به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي «افكار» به نقل از فردا اين جانباز دفاع مقدس در هنگام ورود به ورزشگاه آزادي با برخورد نامناسب مسئولان همراه شد و از ورود وي به كنار زمين جلوگيري به عمل آمد. هم رزم حاج احمد متوسليان و حاج ابراهيم همت هنگام ورود به كنار زمين به برخورد بد نيروهاي امنيتي مواجه شد و از وي خواسته شده بود كه به جايگاه VIP رفته و از آنجا مسابقه را تماشا كند. اين در حالي است كه شخص همراه حاج حسين به خبرنگار برنامه نود گفت: مسئولين برخورد مناسبي با حاج حسين نداشتند و از وي خواستند كه به جايگاه ويژه رفته و از آنجا مسابقه را تماشا كند. اما در اين قسمت از ورزشگاه دود سيگار به شدت آدم را اذيت مي كرد و اين جانباز عزيز نيز به دليل حال نامساعدش نمي توانست در اين قسمت از ورزشگاه حاضر شود. پعد از ديدار تيم هاي استقلال و پرسپوليس نيز شايعاتي مبني بر سيلي خوردن عزيز محمدي از يك جانباز مطرح شد كه بعد از ساعتي از گذشت اين مسابقه اين مسئله از سوي رئيس سازمان ليگ تكذيب شد. ظاهرا اين جانباز از عزيزمحمدي سوال كرده كه چرا آنها در كنار زمين جاي نگرفته‌اند و عزيزمحمدي به او گفته است به اين دليل كه ممكن است به آنها توپ برخورد كند و همين مسأله واكنش اين جانباز را در پي داشت. اين فرد از پرسپوليسي‌هاي خيلي معروف است و اتفاقا شب قبل از مسابقه در اردوي پرسپوليس حاضر بود. خود اين جانباز عزيز كشورمان در خصوص شايعه درگيري اش با عزيز محمدي رئيس سازمان ليگ گفت: بعد از ديدار تيم هاي استقلال و پرسپوليس آقاي عزيز محمدي پيش بنده آمد و من از ايشان به دليل رفتار بد مسئولان و عدم وجود جايگاهي مناسب براي جانبازان به شدت گله كردم. ايشان هم به من گفت شما چون پرسپوليسي هستيد به دليل باخت تيم محبوبتان ناراحتيد. بعد از كمي صحبت و جر و بحث ايشان صورت خود را جلو آورد گفت بزن و من هم هيچ برخوردي با آقاي عزيز محمدي نداشتم. بنابراين گزارش بر خلاف استاديوم هاي بزرگ دنيا عدم وجود جايگاه مناسبي براي جانبازان در استاديوم آزادي موجبات به وجود آمدن چنين مشكلاتي را فراهم آورده بود.