به گزارش افکارنیوز،
محسن ربیع خواه هافبک جنگنده پرسپولیس دلتنگ دستیار برانکو شده است.
سرتن چوک دستیار برانکو اخیرا به همکاری خود با پرسپولیس پایان داد مربی که در میان بازیکنان از محبوبیت برخوردار بود.
محسن ربیع خواه هافبک پرسپولیس به همین بهانه تصویری را در کنار چوک منتشر کرده و گفته دلتنگ او شده است.