به گزارش افکارنیوز،

پرسپولیس در بازی برابر گسترش فولاد دست به کار جالبی زد. برانکو و پیروانی با پوشیدن پیراهن تیم پرسپولیس که رو آن عدد دوازده نقش بسته بود حمایت خود را از تماشاگران که یاردوازدهم این تیم بودند نشان دادند. پرسپولیس در طی سه فصل اخیر و حتی در زمانی که نتایج خوبی هم نمی گرفت همیشه از سوی هوادارانش تقدیر شد و شاید این حرکت پیروانی و برانکو پاسخی محبت آمیز به این اتفاق باشد.