به گزارش افکارنیوز،

وقتی دوربین تلویزیونی روی صورت کریمی زوم شد، او مشغول فریاد زدن و به زبان آوردن کلمه ای بود که به نظر ریشه انگلیسی داشت و آن را به بازیکنی از پرسپولیس نسبت می داد که در زمین بی ادبی کرده است.

از فاصله ای که خبرنگاران صحنه را تماشا می کردند مشخص نشد که آقافیروز از چه چیزی آنقدر ناراحت شده اما به نظر می رسید او از کلامی که یک بازیکن پرسپولیس به زبان آورده ناراحت شده چون مدام می گفت که ما بی ادبی نکرده ایم.

البته شاید هم این کار آقافیروز ترفند ویژه ای از سوی او بود تا وقتی از بازی تلف کند و بازی را با نتیجه پیروزی به پایان ببرد.