به گزارش افکارنیوز،

روزبه وثوق احمدی درباره پرونده شکایت دایی و برادرش از باشگاه نفت تهران اظهار کرد: مبلغ قرارداد محمد دایی با باشگاه نفت تهران 180 میلیون تومان است که براساس رای کمیته تعیین وضعیت، باشگاه نفت مبلغ 106 میلیون تومان محکوم شد.

او ادامه داد: باشگاه نفت تهران 7 روز مهلت اعتراض به رای صادر شده را دارد و ظرف 30 روز دیگر باید مطالبات محمد دایی را پرداخت کند تا با مشکل مواجه نشود.

وثوق احمدی درباره وضعیت پرونده علی دایی بیان کرد: پرونده شکایت علی دایی در حال رسیدگی است و هنوز رای نهایی را صادر نکردیم.

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در پایان خاطر نشان کرد: باشگاه ماشین سازی هم به علت شکایت امیر حسین امیری به پرداخت 250 میلیون تومان محکوم شد.