به گزارش افکارنیوز،

آبی پوشان پس از تساوی مقابل پدیده در مشهد دیروز در زمین صنایع دفاع تمرین خود را برگزار کردند.

هوای برفی در تمرین استقلال جو جالبی ایجاده کرده بود تا جایی که استقلالی ها گلوله های کوچک برفی به سمت هم پرتاب می کردند.