به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هشتم بهمن ماه به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

شوک خادم به کشتی/تاج میزبان لیسانسه ها/استقلال بازیکن بین المللی می‌خواهد

 روزنامه‌های ورزشی هشتم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی هشتم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی هشتم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی هشتم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی هشتم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی هشتم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی هشتم بهمن ماه