به گزارش افکارنیوز،

بعد از جنجال های رقم خورده پیرامون میزبانی قطر از نمایندگان عربستان و امارات در بازی های لیگ قهرمانان آسیا سرانجام در نشست اضطراری روز گذشته سران کنفدارسیون فوتبال آسیا مصوب شد بازی در زمین بی طرف از اساسنامه لیگ قهرمانان حذف و تیم های عربستانی و اماراتی به امتیاز میزبانی نمایندگان قطر احترام بگذارند.

تصمیمی که در رسانه های امروز قطر بازتاب گسترده ای داشت و تمامی آنها با انتشار تحلیل و گزارش هایی به بررسی این رای و خوشحالی از آن پرداختند. روزنامه های الوطن، الرایه، استاد الدوحه، الشرق و ... همگی یکسو با تحلیل هایی مثبت به تعریف و تمجید از سران کنفدارسیون فوتبال آسیا پرداخته و از اعطای میزبانی به قطر در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان تصمیمی شجاعانه یاد کردند.