به گزارش افکارنیوز،

مهدى قائدى مهاجم تیم فوتبال استقلال که یکشنبه تصادف کرده بود با حضور در بیمارستان خلیج فارس بوشهر تحت عمل جراحى قرار گرفت.

با نظر پزشکان براى جلوگیرى از خونریزى این بازیکن داروهاى خواب آور به او تزریق شده تا او در برابر جراحى مقاومت نکند.

با اعلام پندار توفیقى ضربه اى به سر مهدى نخورده که بخواهد بیهوش باشد. پزشکان او را خواب نگه مى دارند تا قائدى با تکان خوردن دچار خونریزى بیشتر نشود. از طرفى به هوش آوردن و یا بىهوش بودن او تحت نظر پزشکان است.

همچنین این مدیر که در حال حاضر بوشهر است تاکید کرد: قائدى تحت خواب پزشکى است و بیهوش نیست که بخواهد به هوش بیاید.