به گزارش افکارنیوز،

صبح امروز ابراهیم زاده به اصفهان رسید و ابتدا جلسه ای را با مدیران باشگاه سپاهان برگزار کرد.

*بعد از جلسه ساعت ۱۲ سرمربی جدید تیم فوتبال سپاهان در تمرینات این تیم شرکت کرد و چند دقیقه ای با بازیکنان صحبت کرد.

قرار است بعد از جلسه با مدیران باشگاه سپاهان قرارداد سرمربی جدید سپاهان بسته شود تا او با رسما کار خود را با زردپوشان اصفهانی آغاز کند.