به گزارش افکارنیوز،

سوشا مکانی با انتشار متنی احساسی در صفحه شخصی خود نوشت : از سکوت من سوء استفاده نکنید.

مثل بازی برای مردم مظلوم و پاک ابادان کیسه ندوختم ، مرد هستم و بابت اشتباهی که داور ودیگران مرتکب شدند از همه عذر خواهی میکنم و بدون هیچ چشمداشتی شما را به خدای بزرگ میسپارم تا بیشتر از این از کورس قهرمانی با من تیم جا نماند ، به ایران امدم که با شما به قهرمانی برسم ، نشد و من شرمنده شدم همه رو به خدای بزرگ میسپارم و دست تک تک تون رو میبوسم حلال کنید برادر کوچکتان را یا حق.

حالا باید دید این متن سوشا مکانی به منظور خداحافظی و ترک ابادان است یا خیر؟