به گزارش افکارنیوز،

محمد رضا سرشار» نویسنده و منتقد ادبی با اشاره به خاطرات پیروزی انقلاب و ورود امام خمینی در 12 بهمن 57 در توییر خود نوشت: برای اسکان امام پس از ورود به ایران جایی پیشبینی نشده بود امام پس از سخنرانی در بهشت زهرا و ترک این محل ناپدید میشوند. همه سخت نگران میشوند اما راهی برای کسب خبر نداشته اند!