به گزارش افکارنیوز،

پس از هماهنگى میان شفر و مدیران استقلال در نهایت مهاجم مد نظر سرمربى آلمانى وارد ایران شد.

«بایون نادینف» مهاجم خارجى مورد نظر آبى ها که اهل بلغارستان است دقایقى پیش وارد ایران شده تا در صورت تایید در تست هاى پزشکى با آبى ها قرارداد منعقد کند.

این بازیکن بلغارستانى در صورت تایید در تست ها به زودى به ترکیب استقلال اضافه مى شود.