به گزارش افکارنیوز،

مهدی قائدی هم چنان تحت مراقبت های ویژه است وهنوز خبر ندارد دوست صمیمی اش به رحمت خدا پیوسته است.

متاسفانه احمد رضا شاکر دوست صمیمی مهدی قا ئدی در تصادف صورت گرفته جان خود را از دست داد. 

فعلا پزشکان صلاح ندیده اند که این خبر به مهدی انتقال پیدا کند.