به گزارش افکارنیوز،

در این برنامه مجری درخصوص موضوعات مختلف با برانکو بحث و گفتگو کرد. برانکو در این برنامه در فضای شوخی خطاب به سروش صحت گفت اگر بتوانی پنج تا روپایی بزنی به جای مهدی طارمی در پرسپولیس استفاده خواهد کرد.

20180204_234422